dr Łukasz Szmyd – Najważniejsze publikacje


Jest autorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu historii kultury fizycznej i turystyki w języku polskim, angielskim i ukraińskim, współredaktorem  opracowań monograficznych m. in.:

 • Społeczeństwo i gospodarka subregionu krośnieńskiego na przełomie XX i XXI wieku,
 • Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat (2008 r.),
 • Historia turystyki w Polsce przed 1939 r., tom I, II, III oraz trzech recenzji. 

Monografie

 1. Czesław Guzik, Łukasz Szmyd, Społeczeństwo i gospodarka subregionu krośnieńskiego na przełomie XX i XXI wieku. ISBN 978-83-89295-12-5. PWSZ Krosno 2008 r.
 2. Witold Półtorak, Łukasz Szmyd, Rozwój obszarów górskich w polsko – ukraińskiej strefie Karpat. ISBN 978-83-89295-02-6. PWSZ Krosno 2008 r.
 3. Marta Niewczas, Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd,  Historia turystyki w Polsce przed 1939 rokiem. Tradycje, prekursorzy, prawo, szlaki i upowszechnianie. Tom I. ISBN 978-83-65293-31-2. Rzeszów 2017 r.
 4. Marta Niewczas, Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd,  Historia turystyki w Polsce przed 1939 rokiem. Organizacje i stowarzyszenia turystyczne. Tom II. ISBN978-83-65293-32-9. Rzeszów 2017 r.
 5. Marta Niewczas, Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd,  Historia turystyki w Polsce przed 1939 rokiem. Formy turystyki. Tom III. ISBN 978-83-65293-33-6. Rzeszów 2017 r.

Wybrane artykuły

 1. Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd, Tatiana Mytskan, Hostels, bunkers and ski-tourist stations on Huculszczyzna in her territorial part in the Valley of Black Czermosz and in the range of Mountains Czywczyńskich (Valleys of White and Black Czeremosz). (Schroniska, schrony i stacje narciarsko-turystyczne na Huculszczyźnie w jej części terytorialnej w Dolinie Czarnego Czermoszu i w paśmie Gór Czywczyńskich (Doliny Białego i Czarnego Czeremoszu) .), 2015 [w:] Scientific Review of Physical Culture, Volume 5, Issue 1, s. 89 – 102. Rzeszów (ISSN 2083 – 8581, e-p-ISSN 2083 – 859X).
 2. Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd, Hostels, bunkers and ski-tourist stations on Huculszczyźnie in her territorial part in the Prutu Valley and in a Czarnohory mountain range (Schroniska, schrony i stacje narciarsko-turystyczne na Huculszczyźnie w jej części terytorialnej w Dolinie Prutu i w paśmie górskim Czarnohory), 2015 [W:] Scientific Review of Physical Culture, volume 5, issue 1, s. 103 – 129. Rzeszów (ISSN 2083 – 8581, e-p-ISSN 2083 – 859X).
 3. Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd, Hostels, bunkers and ski-tourist stations on Huculszczyzna in her territorial part in a mountain range Gorganów (Schroniska, schrony i stacje narciarsko-turystyczne na Huculszczyźnie w jej części terytorialnej w paśmie górskim Gorganów), 2015. [w:] Scientific Review of Physical Culture, volume 5, issue 1, s. 130 – 153.  Rzeszów (ISSN 2083 – 8581, e-p-ISSN 2083 – 859X).
 4. Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd, Tatiana Mytskan, Hostels, bunkers and ski-tourist stations on Huculszczyźnie in her territorial part of Hutsul Beskid before 1939 (Schroniska, schrony i stacje narciarsko-turystyczne na Huculszczyźnie w jej części terytorialnej Beskidu Huculskiego przed 1939 r.), 2015 [w:] Scientific Review of Physical Culture, volume 5, issue 1.
 5. Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd, Beginnings of the tourism on south-east lines of the republic on the XIX/XX touring point C (Początki turystyki na południowo-wschodnich krańcach rzeczpospolitej na przełomie XIX I XX w.), 2015 [w:] Scientific Review of Physical Culture, volume 5, issue 2, s. 80 – 87 (ISSN 2083 – 8581, e-p-ISSN 2083 – 859X).
 6. Stanisław Zaborniak, Łukasz Szmyd, Andrea Polanska, Poland – Czechoslovakian tourist convention 1925-1939, Polsko – Czechosłowacka  konwencja turystyczna 1925-1939, 2015 [w:] Scientific Review of Physical Culture, volume 5, issue. 3, s. 215-224 (ISSN 2083 – 8581, e-p-ISSN 2083 – 859X).
 7. Kazimierz Szmyd, Łukasz Szmyd, Geo cultural and anthropological (generational) challenges of modern education (research and applications). МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР, Geokulturowe i antropologiczne (pokoleniowe) wyzwania współczesnej edukacji (badania i wnioski), збірник наукових праць, Рівне: Вoлинcки oбepeги. 2016. – Вип.2 – 336 c. ISBN 978-416-428-0, cc. 225 – 240.

<- Wróć do opisu głównego