dr Łukasz Szmyd – Doświadczenie pozauczelniane


  • Jest czynnym pilotem wycieczek zagranicznych, współpracującym ze znanymi organizatorami imprez turystycznych,
  • W 2006 r. decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego został powołany w skład Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek,
  • Decyzją Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego wszedł w skład podzespołu ds. turystyki opracowującego aktualizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020,
  • Posiada uprawnienia informatora w turystyce,
  • W dniu 19 czerwca 2014 r. decyzją Zarządu Stowarzyszenia Portius został przyjęty w skład członków regularnych stowarzyszenia za ideę krzewienia przyjaźni polsko-węgierskiej.

<- Wróć do opisu głównego