dr Łukasz Szmyd

Zakład Turystyki i Rekreacji


Zajmuje się problematyką bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, kształceniem kadr dla potrzeb turystyki oraz teorią i praktyką turystyki. Posiada stopień nauczyciela dyplomowego. Inicjator powołania kierunku Turystyka i Rekreacja w krośnieńskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. A obecnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. W okresie od 2001 r. do 2012 r. kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji. W latach 2012 do 2016 pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej. Od 2016 r. do 2020 r. ponownie kierował Zakładem Turystyki i Rekreacji.