dr Liliana Mierzwińska – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2018 r. – Brązowy medal za długoletnią służbę.