dr Liliana Mierzwińska – Doświadczenie pozauczelniane


  • w 1998 r. – Przygotowanie pedagogiczne w zakresie metodyki nauczania przedmiotów ekonomicznych, Kwalifikacyjne Studium Pedagogiczne przy Politechnice Rzeszowskiej, 
  • w 1997 r. – Doradca i szkoleniowiec ds. marketingu, Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie.

Posiada doświadczenie zawodowe:

  • Na stanowisku referent ds. handlu oraz specjalista ds. ekonomicznych w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym,
  • W zakresie doradztwa dotyczącego przygotowywania studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, biznes planów oraz wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania finansowania zewnętrznego dla podmiotów sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych.