dr Leszek Habrat – Życiorys naukowy


Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obronił pracę doktorską na temat oceny przygotowań do wojny obronnej Polski w 1939 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim. Prelegent na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. W ramach programu Erasmus prowadził wykłady na uniwersytetach w Hiszpanii (Universidad de Cadiz, Universidad de Huelva), Francji (Universite Dijon), Austrii (Pädagogische Hochschule Kärnten w Klagenfurcie) i Turcji (Universita di Mugla). Wykładowca Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.