dr Leszek Habrat – Najważniejsze publikacje


 • Ostern und Weihnachten in Deutschland w Anregungen für einen kreativen Fremdsprachenunterricht, Bildung und Kultur SOKRATES 2002.
 • Die Rolle der Geschichte und Landeskunde im dreijährigen Fachstudium w Prace naukowo dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 2, Krosno 2003.
 • Rolle von Geschichte und Landeskunde im Deutschunterricht w Polen und Deutsche in der EU; OWK Hamburg 2004.
 • Nasze ostatnie pancerniki – czyli łabędzi śpiew floty austro-węgierskiej w Prace naukowo dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 19, Krosno 2005.
 • Polen, Deutsche und ihre Geschichte – komplizierte Verwandtschaft für einfache Menschen w Prace naukowo dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Krosno 2010.
 • Flota austro-węgierska w przededniu wielkiej wojny w Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie, zeszyt 71,Krosno 2017.
 • Walddeutsche. Rolle der deutschen Ansiedler im Mitteleuropa und im europäischen Handel oddane do druku w Prace naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie.

Tłumaczenia

 • Tłumaczenie broszury „Operacja Karpacko-Dukielska”, wydanej przez UG Dukla 2019.
 • Tłumaczenie tekstu „Husarze Kazanowskiego” dr. R. Sikory do austriackiego czasopisma militarnego PALLASCH, Nr 11/2018.
 • Tłumaczenie folderu reklamowego dla firmy AR Szelc „Pierożek” 2016.
 • Tłumaczenie prezentacji z informacjami dla inwestorów dla Urzędu Miasta Krosna, 2015.
 • Folder reklamowy restauracji/hotelu „Jaś Wędrowniczek”, 2015.
 • Tłumaczenia ustne dla Urzędu Miasta Krosna podczas wizyt inwestorów, 2015.
 • Tłumaczenie ustne podczas warsztatów n.t. podniesienia jakości produkcji w zakładach SANCRO, 2014.
 • Folder Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, 2012.
 • „Szlak frontu wschodniego pierwszej wojny światowej”, Cykl Podkarpackie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego, tłumaczenie strony internetowej www.pierwszawojna.podkarpackie.pl Rzeszów 2012.
 • „Architektura”, Cykl Podkarpackie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego, Rzeszów 2012.
 • „Historia inspirowana techniką”, Cykl Podkarpackie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego, Rzeszów 2012.
 • „Przygoda konna”, Cykl Podkarpackie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego, Arete II 2008.
 • Łukuś, E., Żołądek, J., Kubal, G. Kapliczki polskiego i słowackiego Spisza, Arete II 2007.
 • Kubal, G., Szlak dziedzictwa kulturowego Miasta Krosna, Arete II 2006.
 • Apostoł, S., Kubal. G., Kościoły polskiego i słowackiego Spisza, Arete II 2005.
 • Tłumaczenie tablic Szlaku dziedzictwa kulturowego miasta Krosna, znajdujących się na zabytkach krośnieńskich.