dr Leszek Habrat – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Odznaczony Brązowym Medalem Zasługi za wieloletnią pracę dla PWSZ w Krośnie,
  • Nagradzany przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie za działalność na rzecz Uczelni oraz rozwój naukowy.