dr Leokadia Styrcz-Przebinda – Życiorys naukowy


  • Studia slawistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • Doktorat z językoznawstwa w Polskiej Akademii Nauk poświęcony homonimii polskich czasowników
  • Publikowała artykuły i recenzje w następujących czasopismach naukowych: Język Polski, Studia Gramatyczne, Polonica, Przegląd Rusycystyczny, Socjolingwistyka, Przekładaniec, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Pigoniana
  • Od 2006 roku wykłada w PWSZ im. Stanisława Pigonia – obecnie KPU w Krośnie
  • Promotorka kilkudziesięciu prac licencjackich na kierunkach: Język i kultura Rosji, Język rosyjski dla biznesu, Dwujęzykowe studia dla tłumaczy
  • Wieloletnie prowadzenie koła naukowego rusycystów działającego w KPU w Krośnie

<- Wróć do opisu głównego