dr Leokadia Styrcz-Przebinda – Najważniejsze publikacje

ORCID: 0000-0003-4505-2472

Publikacje

 1. [red.] Grzegorz Przebinda, Włodzimierz Sołowjow wobec historii, Kraków 1992.
 2. Z dziejów leksykografii jugosłowiańskiej, [w:] Wokół słownika współczesnego języka polskiego, Kraków 1993.
 3. O pozornej homonimiczności pewnych wyrazów tekstowych, Studia Gramatyczne XI, Kraków 1995.
 4. Parę uwag o możliwościach klasyfikacji wykrzykników, Polonica XVIII, Kraków 1997.
 5. Homonimiczność pewnych form czasownikowych i jej konsekwencje fleksyjne, Język Polski LXXVII 4-5, Kraków 1997.
 6. O homonimiczności pewnych odmiennych i nieodmiennych form wyrazowych z punktu widzenia składni, słowotwórstwa i fleksji, Polonica XIX, Kraków 1998
 7. O trudnościach w rozpoznawaniu homonimii czasowników typu: rozpisywać się, rozczytywać się, Język Polski LXXXI, Kraków 2001.
 8. [red.] Jan H. Zawada, Cuda Polski, Warszawa 2004.
 9. [red.] M. Machynia, R. Marcinek, Zamki i fortalicje, Warszawa 2005.
 10. Ekwiwalencja polskich czasowników przyjechać, dojechać, zajechać i czasowników rosyjskich приехать, доехать, заехать, Przegląd Rusycystyczny nr 4, Katowice 2009
 11. Koncept „szczęście” w języku rosyjskim na tle języków zachodnich, Przegląd Rusycystyczny nr 4, Katowice 2010.
 12. Vladimir Nabokov – skandalista czy świadomy postmodernista? L’affaire Lolita, [w:] Skandal w kulturze europejskiej i amerykańskiej, t. 1, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Wyd. DiG, Warszawa 2013.
 13. Słowiańskość w zachodnim świecie. Nabokov – wieczny tłumacz, [w:] Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii, t. I Literatura, red. E. Kujawska-Lis, I. A. NDiaye, Olsztyn 2014.
 14. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. Leokadia, Grzegorz, Igor Przebinda, Znak, Kraków 2016.
 15. ТОСКА, czyli jak się mówi o smutku po rosyjsku i po polsku (na wybranych przykładach literackich), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017.
 16. Grigorij Krużkow, Przekład i Eros; Przekład a nieśmiertelność, tłum. Leokadia Styrcz-Przebinda, Przekładaniec nr 35, Wydawnicwo UJ, Kraków 2017.
 17. „Mastier i Margarita”. Tri polskich pieriewoda (1969–2016), [w:] XVI Međunarodni kongres slavista, Beograd, 20–27 VIII 2018. Teze i rezimei u dva toma. Tom 2: Književnost, kultura, folklor. Pitanja slavistike, Beograd 2018 (wspólnie z Grzegorzem Przebindą).
 18. TĘSKNOTA, SMUTEK, ŻAL w dwóch rosyjskich przekładach „Pana Tadeusza”. Z dziejów recepcji poematu Mickiewicza w Rosji, Studia Pigoniana. Rocznik PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, nr 2, 2019.
 19. Podkarpaciem urzeczony. Ziemia krośnieńska i jej okolice w zaczarowanym kręgu poezji Białoszewskiego, Studia Pigoniana, Rocznik KPU w Krośnie, nr 3, 2020.
 20. Grigorij Krużkow – poezji anglojęzycznej tłumacz niestrudzony, Studia Pigoniana, Rocznik KPU w Krośnie, nr 4, 2021.
 21. Grigorij Krużkow, Cztery eseje o przekładzie, tłum. L. Styrcz-Przebinda, Studia Pigoniana, Rocznik KPU w Krośnie, nr 4, 2021.
 22. Koncepty lingwokulturowe a przekład. Nabokov i inni, Wydawnictwo Pigonianum, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Krosno 2022.

 

 

 


<- Wróć do opisu głównego