dr Leokadia Styrcz-Przebinda – Doświadczenie pozauczelniane


  • Prowadzenie w krośnieńskiej uczelni otwartego cyklu bibliotecznych spotkań z autorami i tłumaczami pt. „Śladami Pika Mirandoli
  • Ma w dorobku redagowanie pozycji książkowych
  • Członkini Komitetu Redakcyjnego rocznika Studia Pigoniana
  • Członkini Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Humanistycznego Pigonianum
  • W latach 2016-2020 brała udział w szerokiej akcji promocyjnej zespołowego tłumaczenia Przebindów „Mistrza i Małgorzaty” Bułhakowa: wywiady dla radia i prasy oraz wystąpienia w różnych ośrodkach i spotkania z czytelnikami.

<- Wróć do opisu głównego