dr Krzysztof Kasprzyk – Życiorys naukowy


  • Od 1967 r. do 1975 r. nauczyciel j. angielskiego w I LO w Krośnie,
  • Od 1975 r. do 1989 r. wizytator języków zachodnioeuropejskich i doradca metodyczny KOiW w Krośnie i ODN w Rzeszowie,
  • Od 1989 r. do 1995 r. Dyrektor w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Krośnie – metodyka nauczania j. angielskiego, fonetyka, wstęp do językoznawstwa; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie – metodyka nauczania j. angielskiego, seminarium licencjackie,
  • W okresie od 2005 r. do 2013 r. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sanoku – praktyczna nauka języka angielskiego,
  • W okresie od 2005 r. do 2010 r. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (adiunkt) – metodyka, seminarium magisterskie,
  • Od 2010 r. starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – metodyka nauczania j. angielskiego, seminarium licencjackie, praktyczna nauka języka.