dr Krzysztof Kasprzyk – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania (dwukrotnie),
  • Nagroda Kuratora Oświaty,
  • Medal Edukacji Narodowej.