dr Krzysztof Kasprzyk – Doświadczenie pozauczelniane