dr Krzysztof Frączek – Najważniejsze publikacje


Książki

 1. Krzysztof Frączek (2010):  Piłka siatkowa. Technika. Metodyka nauczania. Przykłady ćwiczeń. Prace Naukowo- Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 48.
 2. Krzysztof Frączek (2012):  Przygotowanie motoryczne siatkarza. Prace Naukowo- Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
 3. Krzysztof Frączek (2020): Taktyka gry w piłkę siatkową. Prace Naukowo- Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.  

Wybrane artykuły

 1. Krzysztof Frączek, Tomasz Klocek, Michał Spieszny (2007): Motor abilities as predispositions of volleyball skills, at students of the SHV School in Krosno. (W): International Scientific Society of Sport Games. Monograph Nr 10. Training of Ball Games for Children and Youth. Wrocław.
 2. Krzysztof Frączek, Andrzej Kowal (2007): Znaczenie, struktura i kształtowanie zdolności koordynacyjnych. (W): Miejsce i rola wychowania fizycznego po reformie systemu edukacji. Prace Naukowo- Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 25. Krosno.
 3. Krzysztof Frączek (2009): Wpływ specjalnych ćwiczeń koordynacyjnych na postępy w opanowaniu podstawowych umiejętności siatkarskich. (W): Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. Tom 3. Sprawność fizyczna. Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów.
 4. Krzysztof Frączek (2009):  Analiza poziomu wybranych parametrów morfo- funkcjonalnych w aspekcie skuteczności gry siatkarzy II ligi na przykładzie drużyny AZS Karpaty Krosno. (W):Wybrane zagadnienia z teorii sportu. Prace Naukowo- Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Zeszyt 42.
 5. Krzysztof Frączek (2011): Piłka siatkowa w szkole podstawowej- propozycja treści nauczania. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Wychowanie fizyczne w reformie programowej systemu edukacji. Prace naukowo- dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
 6. Krzysztof Frączek (2011): Wpływ poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych zawodników na skuteczność gry w piłkę siatkową. Sport Wyczynowy. Nr 3. COS Warszawa.
 7. Krzysztof Frączek, Z. Barabasz, E. Zadarko 2013: Związek podstawowych elementów techniki i skuteczności gry w mini siatkówkę z poziomem wybranych wskaźników zdolności motorycznych.W: Diagnostyka w sporcie. PWSZ Krosno, Presowska Univerzita w Presove.
 8. Krzysztof Frączek, Z. Barabasz, E. Zadarko 2013: Correlation of basic elements of technique and playing efficiency in mini- volleyball and selected parameters of motor abilities. W:Acta Facultatis exerciationis corporis universitatis Presoviensis. Nr 3, 2013.Faculty of Sports< University of Presov in Presov.
 9. Krzysztof Frączek, Zbigniew Barabasz, Mariusz Ozimek, Maria Zadarko-Domaradzka, Katarzyna Studnicka, Agnieszka Kijowska, Emilian Zadarko (2018): Assessment of anaerobic abilities of volleyball players by means of the repeated-effort test. Scientific Review of Physical Culture.  Volume 8, issue 4.Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów.
 10. Krzysztof Frączek, Emilian Zadarko , Zbigniew Barabasz,, Mariusz Ozimek,  Jan Junger (2018): Powtórzeniowy test wysiłkowy( repeted-effort test) w ocenie przygotowania motorycznego siatkarzy na przykładzie i ligowej drużyny mężczyzn TSV Sanok. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sport rekreacyjny, zdrowie, jakość życia. Kosice.