dr Krzysztof Frączek – Doświadczenie pozauczelniane


  • Trener I klasy piłki siatkowej z wieloletnim doświadczeniem,
  • Instruktor pływania, piłki nożnej, gimnastyki, koszykówki, lekkoatletyki,
  • Instruktor rekreacji w zakresie narciarstwa zjazdowego,
  • Młodszy ratownik wodny,
  • Członek grantów (2009-2010, 2011-2012) realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.