dr Katarzyna Stanisz-Czupińska – Najważniejsze publikacje


Monografia

 1. Gumuła S, Stanisz K.: Heating of a residential building with the use of the heat pump cooperating with the water heat accumulator.
  XIII Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczną Air & Heat – Water & Energy, Wrocław 2011
  Rozdział w monografii pt. Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011

Artykuły

 1. Stanisz K.: Produkcja ciepła z odnawialnych źródeł energii- porównanie z technologiami tradycyjnymi Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, nr 9/2010.
 2. Stanisz K., Gumuła S.: Możliwości i utrudnienia w wykorzystaniu i eksploatacji lokalnych odnawialnych źródeł energii jako jedynego źródła energii w budownictwie jednorodzinnym
  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, nr 5/ 2011.
 3. Stanisz K., Gumuła S.: Wskaźniki ekonomiczne produkcji energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odnawialne surowce energetyczne. Porównanie z tradycyjnymi źródłami energii. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, nr 5/ 2011.
 4. Stanisz K., Gumuła S.: Akumulator wodny jako dolne źródło pompy ciepła Rynek Instalacyjny 9/2011.
 5. Gumuła S., Stanisz K.: Autonomiczny system energetyczny budynku mieszkalnego oparty na lokalnych zasobach odnawialnych źródeł energii Energetyka. Zeszyty tematyczna nr XXII, 11/2011.
 6. Gumuła S., Stanisz K.: Autonomiczne systemy elektroenergetyce wykorzystujące odnawialne źródła i akumulację energii. Zeszyty tematyczna Energetyka – 2012.
 7. Stanisz K., Gumuła S.: Możliwości wykorzystania i eksploatacji budynku autonomicznego energetycznie zasilanego z odnawialnych źródeł energii. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, seria Budownictwo 2012.
 8. Stanisz K., Gumuła S.: An experimental evaluation of resources and the potential for using the kinetic energy the kinetic energy of wind to produce electricity. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, seria Budownictwo 2014.
 9. Gumuła S., Stanisz K. Kształtowanie się współczynnika efektywności pompy ciepła przy współpracy z akumulatorami ciepła o różnej pojemności. Czasopismo Inżynierii Lądowej , Środowiska i Architektury – Kwartalnik tom XXXII zeszyt 62 (nr 2/2015).
 10. Gumuła S., Stanisz K. The autonomic energy system of the residential building based on renewable energy sources – Transactions of the institute of fluid-flow machinery – 2015.
 11. Gumuła S., Stanisz K. Energetyka prosumencka w budownictwie rozproszonym – Czasopismo inżynierii lądowej, środowiska i architektury, journal of civil engineering, environment and architecture – 2016.

<- Wróć do opisu głównego