dr Katarzyna Stanisz-Czupińska – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • 8 nagród Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

<- Wróć do opisu głównego