dr Katarzyna Stanisz-Czupińska – Doświadczenie pozauczelniane


Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, kierunku Matematyka.
Pracę doktorską pt.: Budynek energooszczędny zasilany z lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii, obroniła w 2013 roku, zdobywając stopień doktora nauk technicznych z zakresu budownictwa, specjalność: fizyka budowli.


<- Wróć do opisu głównego