dr Karol Trojanowicz – Najważniejsze publikacje


Jest autorem 25 publikacji o charakterze naukowo-technicznym, w tym 15 w języku angielskim, 9 opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych z listy JCR, a także pięciu ekspertyz dla przemysłu oraz licznych metod analitycznych stosowanych w kontroli jakości produktów leczniczych.


Monografie

 1. Trela J., Trojanowicz K., Żubrowska – Sudoł M.: Nowoczesne metody usuwania azotu oparte na procesie autotroficznej deamonifikacji. Infrastruktura miast – monografia pod redakcją Józefa Dziopaka i in., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, str. 271-300.
 2. Trojanowicz K. „Związek pomiędzy wzrostem wydajności wytwarzania biogazu i samowystarczalnością energetyczną oczyszczalni ścieków a technologią autotroficznej deamonifikacji (proces anammox). Wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych jako źródła energii i pozyskiwania surowców dla ograniczenia zmian klimatycznych, str. 129 – 143. Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 2017.
 3. Jozef Trela, Andriy Malovanyy, Jingjing Yang, Elzbieta Plaza, Karol Trojanowicz, Razia Sultana, Britt-Marie Wilén, Frank Persson, Christian Baresel “Deammonification Synthesis Report 2014” – R&D at Hammarby Sjostadsverk Report number: B 2210 (technical report)

Wybrane artykuły:

 1. Trojanowicz K., Trela J., Plaza E. (2020): “Activity of microorganisms in pilot-scale hybrid reactor (IFAS) for partial nitritation-anammox process of mainstream wastewater”, w przygotowaniu.
 2. Trojanowicz K., Plaza E. (2020): “Combining numerical simulation with response surface modelling for optimization of reject water partial nitritation/anammox in moving bed biofilm reactor” Environmental Technology, DOI: 10.1080/09593330.2020.1714747.
 3. Karol Trojanowicz, Jozef Trela, Elzbieta Plaza (2019) “Possible mechanism of efficient mainstream partial nitritation/anammox (PN/A) in hybrid bioreactors (IFAS)” Environmental Technology, DOI: 10.1080/09593330.2019.1650834.
 4. Trojanowicz, K., Elzbieta Plaza, Jozef Trela. „Model extension, calibration and validation of partial nitritation–anammox process in moving bed biofilm reactor (MBBR) for reject and mainstream wastewater.” Environmental Technology 40.9 (2019): 1079-1100.
 5. Karol Trojanowicz, Wlodzimierz Wojcik “Characterization of the Carbonaceous Materials in Petrochemical Wastewater Before and After Treatment in an Aerated Submerged Fixed-Bed Biofilm Reactor (ASFBBR)” Chemical and Process Engineering 2016, 37 (3), 373-382.
 6. Trojanowicz K., Plaza E., Trela J.: “Pilot Scale Studies on Nitritation-Anammox Process for Mainstream Wastewater at Low Temperature.” Water Science & Technology 2016, 73(4), 761-768.
 7. Karol Trojanowicz, Wlodzimierz Wojcik “Dimensioning of Aerated Submerged Fixed Bed Biofilm Reactors Based on a Mathematical Biofilm Model Applied to Petrochemical Wastewater – The Link Between Theory and Practice” Water SA 2014, Vol. 40 No. 2, 323-330.
 8. Karol Trojanowicz, Wlodzimierz Wojcik, Wieslawa Styka, Tomasz Baczynski „Evaluation of a Novel Control Method on Biofilm Parameters in an Aerated Submerged Fixed-Bed Biofilm Reactor”, Clean – Soil, Air, Water 2011, 39 (1), 7–12, DOI: 10.1002/clen.201000111.
 9. Karol Trojanowicz, Wlodzimierz Wojcik „Calibration and verification of models of organic carbon removal kinetics in Aerated Submerged Fixed-Bed Biofilm Reactors (ASFBBR): a case study of wastewater from an oil-refinery”, Water Science and Technology 2011, 63 (10), 2446 – 2456,DOI: 10.2166/wst.2011.216.
 10. Karol Trojanowicz, Wieslawa Styka, Tomasz Baczynski „Experimental Determination of Kinetic Parameters for Heterotrophic Microorganisms in Biofilm under Petrochemical Wastewater Conditions”, Polish Journal of Environmental Studies 2009, 2, 913-921.

<- Wróć do opisu głównego