dr Karol Trojanowicz – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • 6 Nagród Rektora PWSZ w Krośnie im. Stanisława Pigonia,
  • W 2009 r. – Wyróżnienie rozprawy doktorskiej „Doczyszczanie ścieków petrochemicznych w bioreaktorze typu ASFBBR” decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

<- Wróć do opisu głównego