dr Karol Trojanowicz – Doświadczenie pozauczelniane


  • Roczne i dwumiesięczne badawcze projekty post-doktorskie w Królewskim Instytucie Technologii w Sztokholmie „KTH – Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden”.

Granty

  1. Tytuł projektu: „Application of anammox for improved nitrogen removal at wastewater treatment plant”, 1 września 2013 – 31 sierpnia 2014 r. Environmental Science and Engineering of Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm,
  2. Tytuł projektu: “The Potential of Innovative Technologies to Improve Sustainability of Sewage Treatment Plants – Pioneer STP”, 25 lipca 2018 – 28 września 2018, Environmental Science and Engineering of Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm.
  3. W 2016 r. członek grupy eksperckiej (expert pool) projektu International Water Association (IWA): Water & Wastewater Companies for Climate Mitigation (WaCCliM), 2013 Scholarship holder from Swedish Institute Stockholm Nr ref. 00145/2013, member of SI Network for Future Global Leaders.

<- Wróć do opisu głównego