dr Karol Trojanowicz

Zakład Inżynierii Środowiska i Górnictwa


Doświadczenie naukowe związane jest z inżynierią środowiska oraz instrumentalnymi metodami analityki chemicznej, w szczególności technologią oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych oraz analityką chemiczną leków. Posiada również czternastoletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe, zdobyte w przemyśle petrochemicznym i farmaceutycznym na samodzielnych stanowiskach: specjalisty, kierownika wydziału, kierownika zespołu, przewodniczącego rady nadzorczej spółki prawa handlowego.