dr Jolanta Wojtowicz – Doświadczenie pozauczelniane


Granty

  • „Modelowanie efektu elektrohydrodynamicznego metodami sztucznej inteligencji”, numer KBN:
    3 T11A 011 30, czas trwania projektu: 2005 – 2006, grant promotorski.

Patenty

  1. Staszczak J., Gancarz J.*, „Urządzenie elektrohydrodynamiczne do wzbudzania drgań sejsmicznych w otworach wiertniczych”, Patent nr 198 170 (P-351 418). Data ogłoszenia zgłoszenia patentowego 30.06.2003 BUP 13/03. Data udzielenia patentu 30.06.2008 WUP 06/08.
  2. Staszczak J., Gancarz J.*, „Iskiernik sterowany”, Patent nr 200756 (P-355 248). Data ogłoszenia zgłoszenia patentowego 09.02.2004 BUP 03/04. Data udzielenia patentu 27.02.2009 WUP 02/09.
    * – nazwisko panieńskie.

<- Wróć do opisu głównego