dr Jacek Kraś – Życiorys naukowy


  • Doktor nauk humanistycznych, magister prawa, Master of Business Administration (tytuł potwierdzony przez Apsley Business School – London),
  • Ukończył również studia podyplomowe z zakresu ekonomii,
    Posiada potwierdzone  kwalifikacje do zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  • Pracownik o kilkunastoletnim doświadczeniu dydaktycznym w pracy na uczelni wyższej – PWSZ w Krośnie, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie. Koordynator i osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne z przedmiotów takich jak między innymi: Prawo oświatowe, Organizacja i prawo w oświacie, Ochrona własności intelektualnej, Wstęp do prawa UE, Prawo w turystyce i rekreacji, Prawo międzynarodowe. Prowadził zajęcia z zakresu prawa oświatowego na studiach podyplomowych organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie. 
  • Autor ponad czterdziestu publikacji z zakresu prawa turystycznego, administracji i oświaty. Opiekun praktyk zawodowych. Uczestnik wielu konferencji zagranicznych, międzynarodowych i ogólnopolskich,
  • Promotor licznych prac magisterskich i licencjackich w Uniwersytecie Rzeszowskim.