dr Jacek Kraś – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • 13 nagród Rektora PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie za działalność na rzecz uczelni.