dr Jacek Kraś – Doświadczenie pozauczelniane


  • Wieloletnia współpraca z  podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie organizacji praktyk studenckich,
  • Współorganizowanie wraz ze szkołami i prowadzenie zajęć na szkoleniach z zakresu działalności gospodarczej oraz nabywania uprawnień zawodowych pilota wycieczek i przewodnika turystycznego.

Uczestnik projektów finansowanych ze środków UE:

  • w 2009 r. – projekt pn. „Rozwój polsko – słowackiej współpracy transgranicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości”,
  • w 2007 r. – projekt pn. „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości 2007”.

Ponadto:

  • Posiada również kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej,
  • w okresie od 1998 r. do 2006 r. – radny powiatu krośnieńskiego,
  • w okresie od 1998 r. do 2002 r. – członek zarządu powiatu krośnieńskiego,
  • w okresie od 1999 r. do 2004 r. – pełnił ponadto funkcje kierownicze w administracji publicznej (kierownik działu administracji, kierownik działu szkoleń).