dr Iryna Durkalevych – Najważniejsze publikacje

Artykuły naukowe opublikowane w punktowanych czasopismach krajowych:

  1. Durkalevych, I. (2020), Rozwój kreatywności studentów kierunków pedagogicznych metodą design thinking, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 4(44), 177-189, https://doi.org/10.34766/fetr.v44i4.435. (Punkty MNiSW: 70).
  2. Durkalevych, I. (2021). Building a culture of relationships in educational space using the design thinking method (Budowanie kultury relacji w przestrzeni edukacyjnej metodą design thinking). Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio, 46(2), 27-49, https://doi.org/10.34766/fetr.v46i2.771. (Punkty MNiSW: 70).
  3. Durkalevych, I. (2022). The importance of empathy in the development of creativity by design thinking (Znaczenie empatii w rozwoju kreatywności metodą design thinking), Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(44), 67-74,  https://doi.org/10.34766/fetr.v49i1.953. (Punkty MNiSW: 70).

 

Wykaz publikacji w monografiach naukowych

  1. Durkalevych, I. (2017), Duchowość osobowości przez pryzmat małych narracji (s. 217-230). W: Ż. Sładkiewicz, A. Klimkiewicz (red.), Perswazja językowa w różnych dyskursach”, T. 2. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  2. Durkalevych, I. (2020). Obraz szczęścia studentek pedagogiki (s. 89-101). W: K. Kalbarczyk, K. Skrzatek (red.), Naukowa analiza wybranych problemów społecznych. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. Link do publikacji: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/76CAC20B-9180-D21F-0FD9-526AC91BB00E