dr Iryna Durkalevych – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagroda Rektora PWSZ w Krośnie w roku akademickim 2018/2019.