dr Iryna Durkalevych – Doświadczenie pozauczelniane


  • w okresie od września 2005 r. do kwietnia 2009 r. – Stanowisko psychologa szkolnego w Gimnazjum Państwowe w Rawie Ruskiej: prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, udzielanie konsultacji psychologicznych (uczniom, rodzicom, pedagogom), udzielanie pomocy psychologo-pedagogicznej,
  • w okresie od września 2003 r. do września 2005 r. – Stanowisko psychologa szkolnego w Szkole Średniej nr 1 w Rawie Ruskiej: prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, udzielanie konsultacji psychologicznych (uczniom, rodzicom, pedagogom), udzielanie pomocy psychologo-pedagogicznej.