dr Iryna Dukralevych – Życiorys naukowy


Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

  • w czerwcu 2008 r. uzyskany stopień magistra psychologii,
  • w okresie od września 2007 r. do czerwca 2008 r. – Studia magisterskie,
  • w okresie od września 2002 r. do czerwca 2003 r. – Studia specjalistyczne,
  • w okresie od września 1998 r. do czerwca 2002 r. – Studia licencjackie.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  • w listopadzie 2012 r. uzyskany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii,
  • w okresie od października 2008 r. do czerwca 2012 r. – Studia doktoranckie.

Lwowski Wojewódzki Instytut Edukacji Podyplomowej Pedagogicznej

  • w okresie od marca 2013 r. do marca 2015 r. – Stanowisko starszego wykładowcy: prowadzenie szkoleń dla psychologów, pedagogów, dyrektorów szkół, zastępców dyrektorów szkół,

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

  • Wykładowca psychologii, koordynatorka i prowadząca wykłady i ćwiczenia z psychologii ogólnej, rozwojowej, społecznej oraz psychologii w zarządzaniu.