dr inż. Zbigniew Kiełbasa – Życiorys naukowy


  • w 1991 r. – Magister inżynier budownictwa, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej,
  • w 2003 r. – Doktor nauk technicznych (budownictwo), Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej,
  • w maju 2019 r. – Prowadzenie kursów i szkoleń pn. „Wymiarowanie i obliczanie konstrukcji stalowych według PN-EN 1993-1”, 
  • w 2015 r., 2016 r., 2017 r. – Kurs przygotowawczy do uzyskania uprawnień budowlanych. Zagadnienia z zakresu norm i normalizacji, Rzeszów.

Współorganizator konferencji naukowych:

  • pn. „Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie VIII Konferencja Naukowo Techniczna Kształtowanie konstrukcji, konstrukcje cienkościenne, Rzeszów 2010 – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego,
  • pn. „Nowe osiągnięcia nauki i techniki w budownictwie – IX Konferencja Naukowo Techniczna Kształtowanie konstrukcji, konstrukcje cienkościenne”, Rzeszów 2015 r. – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego.