dr inż. Zbigniew Kiełbasa – Najważniejsze publikacje


 • Skrypt –  Kozłowski A., Kiełbasa Z., Kubiszyn W., Pisarek Z., Reichhart A., Stankiewicz B., Ślęczka L., Wojnar A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej s.1-396, 2010

Wdrożenia, ekspertyzy, opinie techniczne:

 1. Zbigniew Kiełbasa, Andrzej Wojnar, „Ekspertyza techniczna konstrukcji hali nad basenami i lodowiskiem przy ul. Piłsudskiego w Dębicy” 2009 r.
 2. Zbigniew Kiełbasa, Rafał Klich, „Projekty prefabrykowanych fundamentów betonowych pod słupy oświetleniowe” 2006 -20013 r. – w sumie kilkanaście projektów różnych fundamentów.
 3. Zbigniew Kiełbasa, Zbigniew Plewako, „Ekspertyza stanu technicznego belek podsuwnicowych w części hali nr 101 na terenie firmy Autosan S.A. w Sanoku, 2012 r.
 4. Zbigniew Kiełbasa, „Opinia techniczna w sprawie możliwości zastosowania fundamentów  F275/75 i F5/1-18 do posadowienia masztów oświetleniowych  przy autostradzie A1 w miejscowości Świerklany-Gorzyczki, 2012 r.
 5. Zbigniew Kiełbasa, „Ocena stanu technicznego i wzmocnienie istniejącej konstrukcji stalowej sali gimnastycznej w Chorzelowie w Gminie Mielec” 2012 r.
 6. Zbigniew Kiełbasa, Wiesław Kubiszyn, „Ekspertyza budowlana oceniająca nośność konstrukcji stalowej galerii nawęglania zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług komunalnych Energokom sp. z o.o. w Rakszawie, 2013 r.
 7. Zbigniew Kiełbasa, „Zasady obliczania reakcji na słup przelotowy od przewodów fazowych i odgromowych wraz z przykładami obliczeniowymi” opracowanie na zlecenie Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 1, 2015 r.
 8. Zbigniew Kiełbasa, „Ekspertyza stanu technicznego i wytyczne remontu komina murowanego z cegły (będącego w stanie awarii) przy budynku dawnej gorzelni w Rymanowie” 2015 r.
 9. Zbigniew Kiełbasa, Edyta Błyskal „Opinia techniczna dotycząca nośności elementów konstrukcji hali segregacji odpadów w Janczycach”, 2016 r.
 10. Zbigniew Kiełbasa, „Opinia techniczna dotycząca nośności elementów konstrukcji stalowej hali magazynowej” zlokalizowanej na terenie firmy Trans-Żwir w miejscowości Gajewo, gmina Giżycko”, 2017 r.
 11. Zbigniew Kiełbasa, „Opinia techniczna dotycząca deformacji stalowych okładzin płyt warstwowych na hali stabilizacji odpadów zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa gospodarowania odpadami sp. z o.o., w miejscowości Paszczyna, gmina Dębica”,2018 r.
 12. Zbigniew Kiełbasa, Zbigniew Plewako, Marcin Górski „Opinia sądowa na okoliczność ustalenia co było przyczyną zawalenia się hali magazynowej, 2018 r.

Referaty na konferencjach międzynarodowych:

 • Adam Reichhart, Zbigniew Kiełbasa „Designing of shell shaped roofs made of profiled sheets”, Structural Engineering World Congres SEWC2011, Como – Włochy, 4-6 kwietnia 2011 r.