dr inż. Tomasz Pytlowany – Życiorys naukowy


  • Technikum Mechaniczne w Sanoku, specjalność; naprawa i obsługa pojazdów samochodowych,
  • W 2008 r. – Politechnika Rzeszowska. Praca magisterska opatrzona tytułem „Projekt konstrukcji garażu wielopoziomowego w Sanoku”,
  • W 2014 r. – Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, dysertacja doktorska: Probabilistyczne modele oddziaływań klimatycznych. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, konstrukcje budowlane,
  • W 2008 r. – Projektant, kierownik budowy, inpektor nadzoru inwestorkiego w branży konstrukcyjno – budowlanej, inżynier budowy w KPB S.A.,
  • Staże w biurach projektów, praktyki w przedsiebiorstwach budowlanych.

<- Wróć do opisu głównego