dr inż. Tomasz Pytlowany – Doświadczenie pozauczelniane


  • Uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w specjalności y konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń PDK/0136/PWOK/18,
  • Świadectwo kursu kwalifikacyjnego z zarządzania oświatą,
    W ramach mobilności nauczycieli akademickich uczestnictwo w programie Leonardo da Vinci  – nauczyciel wizytujący szkoły w Danii i Norwegii,
  • Stypendysta  „Podkarpackiego Funduszu Stypencdialnego dla doktorantów” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w latach 2009-2013,
  • Uczestniczył w programach naukowych, społeczno – naukowych i dydaktycznych realizowanych ze śrokdów UE w latach 2010-2019.

<- Wróć do opisu głównego