dr inż. Szymon Polaszczyk – Życiorys naukowy


  • w okresie od 1990 r. do 1995 r. – Technikum Chemiczne, specjalność Technologia Procesów Chemicznych,
  • w okresie od 1995 r. do 2000 r. – Akademia Rolnicza w Krakowie, wydział Agronomii, magister inżynier agronomii, specjalność szczegółowa uprawa roślin,
  • w okresie od 2000 r. do 2007 r. – Akademia Rolnicza w Krakowie, wydział Technologii Żywności,
  • Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalność żywienie człowieka,

Wykładowca Małopolskiej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Dietla, Wydział Nauk Humanistycznych i Zdrowia, prowadzi zajęcia z zakresu: żywienia człowieka, żywienia w sporcie, żywienia w turystyce, prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia, organizacji pracy. Kierownik Katedry Dietetyki w Małopolskiej Wyższej Szkole im. J. Dietla w Krakowie, Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły im. J. Dietla w Krakowie.

  • Od września 2017 r.  wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie im St. Pigonia, obecnie – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,