dr inż. Szymon Polaszczyk – Najważniejsze publikacje


 • (2001) Acta Agraria et Silvestria. Pisulewska E. Szymczyk B. Polaszczyk Sz. Effect of a growth retardant on natritive value of seeds of indeterminata and determinata field bean cultivars.
  (2002) VII Sesja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ, Wrocław-Oleśnica. Pysz M., Polaszczyk Sz. Wpływ zabiegów technologicznych na zawartość składników nieodzywczych w nasionach bobu. s.112-113.
 • (2004) Hasło Ogrodnicze. Pisulewska E. Uprawa i wykorzystanie lędźwianu siewnego. / autor fotografii /
  (2006) Żywność. Renata Bieżanowska-Kopeć, Paweł M. Pisulewski, Szymon Polaszczyk. Wpływ procesów wodo-cieplnych na zawartość składników biologicznie czynnych w nasionach fasoli (Phaseolus vulgaris L.).
 • (2006) Żywność. Renata Bieżanowska-Kopeć, Magda Franczyk, Paweł M. Pisulewski, Szymon Polaszczyk. Wpływ fermentacji przez Rhizopus microsporus, Oligosporus sp. T3 oraz kiełkowanie na zmiany zawartości składników nasion fasoli (Phaseolus vulgaris L.)
  (2007) Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Pisulewska E., Szymczyk B., Polaszczyk Sz.. Effects of desiccants on seed yield and nutritive value of the protein in grasspea (Lathyrus sativus )
  (2007) XXXVIII Sesja Naukowa KnoŻ PAN, Olsztyn. Polaszczyk Sz., Pysz M., Piątkowska E., Pisulewski P.M. Wpływ różnych dawek energii pola mikrofalowego na zawartość składników nieodżywczych w nasionach bobu. s.103.
 • (2007) VIII Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku”, Kraków. Polaszczyk Sz., Piątkowska E., Pysz M., Pisulewski P.M. Wpływ rożnych procesów technologicznych na właściwości funkcjonalne suchych nasion bobu (Vicia faba var.Major).s.112.
 • (2010) Medycyna Sportowa. Vol. 26, 144-150. Nowacka E., Polaszczyk Sz., Kopeć A., Leszczyńska T., Morawska M., Pysz-Izdebska K. Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez sportowców trenujących strzelectwo sportowe i kajakarstwo slalomowe.
 • (2011) Kopeć A., Polaszczyk Sz., Nowacka E., Piątkowska E., Bieżanowska- Kopeć R., Leszczyńska T., Piątkowska E. Ocena pokrycia zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze przez osoby trenujące wyczynowo strzelectwo sportowe. X Konferencja Naukowa z cyklu Żywność XXI wieku, Żywność Projektowana, Kraków 22-23 września, 133.
 • (2011) Strzelectwo sportowe, zeszyt nr 8, Wrocław. A.Kopeć, Sz.Polaszczyk, E.Nowacka., Zapotrzebowanie energetyczne sportowców.
 • (2012) Mirosław Pysz, Szymon Polaszczyk, Teresa Leszczyńska, Ewa Piątkowska. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 11(2) 2012, 193-199, Effect of microwave field on trypsin inhibitors activity and protein quality of broad bean seeds (Vicia faba var.major).
 • (2013) Kopeć A., Nowack E., Polaszczyk Sz. Ocena sposobu żywienia osób wyczynowo trenujących strzelectwo sportowe. Medycyna Sportowa, 3(4), 29, 151-162.
 • (2013) E. Nowacka, A. Kopec, T. Leszczynska, S. Polaszczyk, K. Pysz. Science & Sports (2013) 28, e41—e50. Total fats and fatty acids consumption by sportsmen practicing slalom canoe and sport-shooting.
 • (2019)Polaszczyk Sz. Rola i znaczenie antyoksydantów w diecie osób uprawiających strzelectwo sportowe. Nowoczesne rozwiązania szkoleniowe, zeszyt 16. Kurzawski K. [red], Wrocław.