dr inż. Szymon Polaszczyk – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Wielokrotny mistrz Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego;
    Kilkukrotny medalista Mistrzostw Polski PZSS,
  • Wielokrotnie nagrodzony Listem Gratulacyjnym od Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia szkoleniowe w strzelectwie sportowym,
  • w 2001 r. – Nagroda Prezesa UKFiS II stopnia,
  • w 2006 r. – Złota Honorowa Odznaka PZSS,
  • w 2006 r. – Odznaka „Honoris gratia” nadana przez Prezydenta Miasta Krakowa.