dr inż. Romuald Fejkiel – Życiorys naukowy


  • Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Mechanicznym w zakresie mechaniki, specjalność nauczycielska,
  • Zatrudniony jako nauczyciel w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • Rozprawa doktorska dotyczyła problemu doskonalenia technologii kształtowania plastycznego wyrobów wytwarzanych blach o coraz bardziej złożonej geometrii. Obszar badawczy dotyczył problematyki modelowania numerycznego procesów kształtowania blach w zakresie wyznaczania współczynników tarcia w realizowanych operacjach.