dr inż. Romuald Fejkiel – Najważniejsze publikacje


 • Boś P., Wrzask Z., Chodorowska D., Fejkiel R.: Podstawy konstrukcji maszyn cz.2 Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności , Warszawa 2012.
 • Boś P., Sitarz S., Chodorowska D., Fejkiel R., Wrzask Z.: Podstawy Konstrukcji Maszyn, wyd. I, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2015.
  Publikacje w czasopismach wyszczególnionych w Journal Citation Reports (lista A):
 • Trzepieciński T., Fejkiel R.: On the influence of deformation of deep drawing quality steel sheet on surface topography and friction. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 115 (2017) 78-88, IF 2.971.
 • Trzepieciński T., Lemu H.G., Fejkiel R.: Numerical simulation of effect of friction directionality on forming of anisotropic sheets. INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING, Vol. 16, No. 4, 2017, 590-602, IF 1.73

Publikacje w czasopismach i materiałach konferencyjnych, nie posiadających IF, indeksowanych przez Web of Science

 • Lemu H.G., Trzepieciński T., Kubit A., Fejkiel R.: Friction modeling of Al-Mg alloy sheets based on multiple regression analysis and neural networks. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 11(1) (2017) 48-57.
 • Trzepieciński T., Fejkiel R., Kubit A.: Experimental evaluation of draw bead coefficient of friction, ACTA METALLURGICA SLOVACA, Vol. 23, No. 4, 2017, 337-344.
 • Trzepieciński T., Fejkiel R., Lemu H.G.: Experimental investigation of frictional resistances in the drawbead region of the sheet metal forming processes, IOP SCIENCE CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, vol. 269, 2017, article no. 012042, 1-5.

Publikacje w pozostałych czasopismach (lista B) i monografiach

 • Trzepieciński T., Fejkiel R., Kubit A., Bochnowski W.: Evaluation of friction coefficient of an auto-body steel sheet, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ – MECHANIKA, tom 33, z. 88, nr 3, 2016, 247-258.
 • Trzepieciński T., Fejkiel R., Kubit A.: Experimental evaluation of value of friction coefficient in the drawbead region. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ – MECHANIKA, t. 35, z. 1, 2018, 77-85.
 • Trzepieciński T., Kubit A., Fejkiel R.: Effect of sheet deformation on change of surface roughness and frictional properties of steel sheets [in:] Mucha J.: Progressive Technologies and Materials. OWPRz, Rzeszów 2016, s. 52-63

Publikacje w czasopismach branżowych

 • Fejkiel R., Langner D., Lenkiewicz T., Szyszlak K., Blum A.: Analiza wpływu kompozytu węglowego na wytrzymałość na rozciąganie stali konstrukcyjnej, DOZÓR TECHNICZNY nr5, 2013, 98-104.