dr inż. Romuald Fejkiel – Doświadczenie pozauczelniane


  • Certyfikaty; programowanie obrabiarek CNC z wykorzystaniem oprogramowania Qplus firmy R&S Keller GmbH, AutoCAD- lewel 1,
  • W okresie od 2001 r. do 2004 r. – Zorganizowanie i kierowanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Krośnie,
  • Zorganizowanie laboratoriów materiałoznawstwa i obróbki ubytkowej w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.