dr inż. Piotr Wais – Życiorys naukowy


Wykształcenie

  • w 2008 r. – stopień doktora: Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Tytuł pracy: Modelowanie i symulacja wybranych parametrów medycznych dla przypadków z niewydolnością oddechową. Dziedzina: Nauki techniczne, Dyscyplina: Informatyka, Specjalność: Sztuczna inteligencja
  • w 2001 r. – studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Pedagogiczny, w zakresie przygotowania pedagogicznego,
    w 2001 r. – tytuł magistra: Wykształcenie uzupełniające: Politechnika Rzeszowska, Kierunek: elektrotechnika, Specjalność: informatyka i automatyka,
    w 1998 r. – tytuł inżyniera: Politechnika Rzeszowska, Kierunek: elektrotechnika, Specjalność: informatyka techniczna,
  • Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku Informatyka, głównie poświęcone zagadnieniom związanym z sieciami komputerowymi oraz programowaniem.

<- Wróć do opisu głównego