dr inż. Piotr Wais – Najważniejsze publikacje


 • Jest autorem lub współautorem ok. 30 publikacji naukowych i współpracuje z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju.

Najważniejsze publikacje z

 1. Wiesław Wajs, Mariusz Świecicki, Piotr Wais, Hubert Wojtowicz, Paweł Janik, Leszek Nowak: Predictive Analysis of Blood Gasometry Parameters Related to the Infants Respiration Insufficiency / // W: International Conference on Computational Science: ICCS 2006 : Reading, UK, May 28-31, 2006 //W: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3991). — S. 300–307. LNCS 3992 ; LNCS 3993 ; LNCS 3994. — S. 542–548, LNCS 3992.
 2. Wiesław WAJS, Mariusz Swiecicki, Piotr Wais, Hubert Wojtowicz, Paweł Janik, Leszek Nowak: Predictive analysis of the {pO_{2}} blood gasometry parameter related to the infants respiration insufficiency / // W: Intelligent Information Processing and Web Mining : proceedings of the international IIS: IIPWM’06 conference : Ustroń, Poland, June 19–22, 2006 / eds. Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, Krzysztof Trojanowski. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2006. — (Advances in Soft Computing). — S. 377–381. — Bibliogr. s. 381, Abstr.
 3. Wiesław WAJS, Piotr Wais, Mariusz Święcicki: Predykcja przebiegu wskaźnika odzwierciedlającego nasilenie niewydolności oddechowej za pomocą sztucznego systemu immunologicznego — Predicting an indicator of respiratory deficiency intensification with the use of an artificial immune system / // W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki / red. Zdzisław Kowalczuk. — Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009. — (Automatyka i Informatyka : technologie informacyjne, automatyka, diagnostyka ; vol. 6). — Opis częśc. wg okł. — ISBN 978-83-926806-2-8. — S. 303–310. — Bibliogr. s. 310, Streszcz., Abstr.
 4. Wajs W., Wojtowicz H., Wais P., Ochab M., „Statistical Method for the Problem of Bronchopulmonary Dysplasia Classification in Pre-mature Infants”, Proceedings of the 8th International Conference on Intelligent Decision Technologies, KES – Springer Smart Innovations, Systems and Technologies, vol. 56, pp. 165-179, Tenerife, Spain, 2016.
 5. Wajs W., Wais P., Ochab M., Wojtowicz H. „Arterial Blood Gases Forecast Optimization by Artificial Neural Network Method”, Proceedings of the 5th International Conference on Information Technologies in Medicine, Springer, Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 471, pp. 433-444, Kamień Sląski, Poland, 2016.
 6. Hubert Wojtowicz, Wiesław Wajs, Piotr Wais, Marcin Ochab, „Prediction of Arterial Blood Gases Values in Premature Infants with Respiratory Disorders”, ACIIDS 2017 – 9th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Kanazawa, Japan, 3-5 April 2017. Proceedings, Part II (pp.434-444).
 7. Wiesław Wajs, Marcin Ochab, Piotr Wais, Kamil Trojnar, and Hubert Wojtowicz, „Bronchopulmonary Dysplasia Prediction Using Naive Bayes Classifier”, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Diagnostyka Procesów i Systemów (DPS 2017) 10-13 września 2017, Sandomierz. Kościelny J., Syfert M., Sztyber A. (eds) Advanced Solutions in Diagnostics and Fault Tolerant Control. DPS 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 635. Springer, Cham.
 8. Wiesław Wajs, Piotr Kruczek, Piotr Szymański, Magdalena Bukowczan, Piotr Wais, „Newborn Arterial Blood Gas Prediction Minimization Errors”, International Conference – ATS 2018, May 18-23, 2018 – San Diego, CA, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2018;197:A2323.
 9. Wiesław Wajs, Piotr Kruczek, Piotr Szymański, Piotr Wais, Marcin Ochab, „Arterial Flows in Bronchopulmonary Dysplasia Prediction”, 6th International Conference Information Technology in Biomedicine – ITIB 2018, June 18-20, Kamień Śląski, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019, E. Pietka et al. (Eds.): ITIB 2018, AISC 762, pp. 272–278, 2019.
 10. W. Wajs, P. Kruczek, P. Szymański, M. Bukowczan, P. Wais and M. Ochab, „Newborn Arterial Blood Gas Prediction,” 2018 11th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI), Beijing, China, 2018, pp. 1-4. doi: 10.1109/CISP-BMEI.2018.8633015.
 11. Piotr Szymański, Piotr Kruczek, Roman Hożejowski and Piotr Wais „Modified lung ultrasound score predicts ventilation requirements in neonatal respiratory distress syndrome” Szymański et al. BMC Pediatrics (2021) 21:17 https://doi.org/10.1186/s12887-020-02485-z

<- Wróć do opisu głównego