dr inż. Piotr Wais – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2019 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej,
  • w 2013 r. – Medal Brązowy Za Długoletnią Służbę,
  • Wielokrotna nagroda Rektora KPU w Krośnie

<- Wróć do opisu głównego