dr inż. Piotr Lenik – Życiorys naukowy


Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskany w 2009 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej im. S. Kościuszki we Wrocławiu. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanego zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, Politechnika Rzeszowska. Posiada także uprawnienia kandydata do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz certyfikat asesora – członka Komisji Oceny Projektów i świadectwo audytora wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015.

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie związany nieprzerwanie od 2003 roku. Od początku funkcjonowania Zakładu Zarządzania pełni funkcję jego kierownika.

W latach od 2009 r. do 2012 r. pełnił funkcję koordynatora projektu „Kurs na gospodarkę – Program rozwoju PWSZ w Krośnie”.

Członek Senatu Państwowej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.