dr inż. Piotr Lenik – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagroda Rektora PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie w latach: 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
  • Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego latach 2015, 2016,
  • Stypendium naukowe im. Stanisława Pigonia w 2018 roku.