dr inż. Mikhael Hakim – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w okresie od 2001 r. do 2019 r. – Nagrody Rektora PWSZ w Krośnie,
  • Medal Srebrny za długoletnią służbę.