dr inż. Marta Pisarek – Życiorys naukowy


  • w okresie od 1985 r do 1989 r. – Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział EPiOR, magister inżynier rolnictwa,
  • w 1990 r. – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, dwu semestralne studia podyplomowe pedagogiczne z zakresu dydaktyki szkoły wyższej,
  • w 1990 r. – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii,
  • w 2007 r. – Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki, dwu semestralne studia podyplomowe „Zarządzania zasobami ludzkimi”,
  • w okresie od 2008 r. do 2012 r. – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, inżynier architektury krajobrazu,
  •  w okresie od 2012 r. do 2013 r. – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, trzysemestralne studia podyplomowe pedagogiczne z zakresu dydaktyki szkoły ponadgimnazjalnej,
  • w okresie od 2016 r. do 2017 r. – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki, trzysemestralne studia podyplomowe „Grafika komputerowa”,
  • w okresie od 1991 r. do 2018 r. – Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Rzeszowskim,
  • od 2004 r. – Nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • Wykładowca studiów podyplomowych: Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych.