dr inż. Marta Pisarek – Najważniejsze publikacje


Ogólna liczba publikacji: 125, w tym liczba recenzowanych artykułów naukowych – 78, rozdziałów w monografii – 45, rozdziałów w książce – 2.

Wybrane publikacje

 1. Krochmal-Marczak B., Bienia B., Pisarek M., Wojtuń M. 2019. Roślinność towarzysząca łanom pszenicy ozimej w gminie Haczów. Polish Journal for Sustainable Development, 23(1): 35-40, DOI: 10.15584/pjsd.2019.23.1.4.
 2. Pisarek M., Gargała-Polar M. 2019. Przestrzeń kulturowa powiatu sanockiego i możliwość jej wykorzystania w turystyce wiejskiej. Zagadnienia doradztwa rolniczego, 4: 68-83.
 3. Bienia B., Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Dykiel M., Pisarek M. 2018. Zanieczyszczenie gleb i surowców roślinnych metalami ciężkimi [w:] Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. red. Barbara Krochmal-Marczak, Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, ISBN 978-83-64457-43-2: 57-76.
 4. Pisarek M., Krochmal-Marczak B., Dykiel M., Bienia B., Brągiel E., Górka M. 2018. Rolnictwo ekologiczne w Polsce jako sektor żywności ekologicznej [w:] Krochmal-Marczak B. (red.) Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, s. 195-214. ISBN 978-83-64457-43-2.
 5. Dykiel M., Pisarek M., Bienia B. 2018. Jakość i ocena konsumencka napojów mlecznych. [w:] Krochmal-Marczak B. (red.) Jakość produktów sektora rolno-spożywczego i jego pozycja na rynku. Cz. II, roz. 3. Wyd. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, s. 129-144. ISBN 978-83-64457-43-2.
 6. Pisarek M., Lechowska J., Czerniakowski Z., Topczewska J. 2018. The specific nature of agricultural production in the vicinity of the Czarnorzecko-Strzyżowski Landscape Park. Economic and Regional Studies, 4(11): 69-80.
 7. Pisarek M., Gargała-Polar M., 2017. Możliwości rozwoju turystyki kulinarnej w ogrodach tematycznych. [w:] Orłowski D. (red.) Przestrzeń turystyki kulturowej, Wyd. WSTiJO Warszawa: 391-404.
 8. Pisarek M., Lechowska J., Czerniakowski Z., Topczewska J. 2017. Żywność tradycyjna i regionalna jako motyw przewodni plenerowych imprez kulinarnych na Podkarpaciu. [w:] Orłowski D. (red.) Przestrzeń turystyki kulturowej, Wyd. WSTiJO Warszawa: 373-390.
 9. Pisarek M., Gargała-Polar M., Czerniakowski Z.W., 2017. Zioła jako atrakcja produktów sieciowych w agroturystyce, [w:] Wojciechowska J., Sieci współpracy w turystyce wiejskiej, stan obecny i nowe wyzwania. Kraków-Łódź, s. 165-182.
 10. Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Stryjecka M., Pisarek M., Bienia B. 2017. Wartość odżywcza i prozdrowotna wybranych warzyw z rodzaju kapusta (Brassica L.). Herbalism, 1(3): 80-91.
 11. Pisarek M., Krochmal-Marczak B., Dykiel M., Bienia B. 2017. Mikotoksyny w żywności w świetle aktualnych badań [w:] „Bezpieczeństwo żywności i żywienia”. Część II. Wybrane zagadnienia, red. M. Witczak, G. Adamczyk, K. Jaworska-Tomczyk, T. Witczak, Bezpieczeństwo i produkcja żywności, Seria Monografie, Tom 5, PWSW w Przemyślu, ISBN 978-83-62116-16-4: 136-145.
 12. Pisarek M., Dykiel M., Krochmal-Marczak B. 2017. Wybrane kierunki rozwoju turystyki kulinarnej na Podkarpaciu opartej na żywności o podwyższonych walorach jakościowych. Przestrzeń turystyki kulinarnej pod red. Orłowski D., Roz. III Dziedzictwo kulturowe w przestrzeni turystycznej, s.405-422. ISBN:978-83-941596-0-3 Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych Warszawa.
 13. Bienia B., Pisarek M., Dykiel M., Górka M., Źródło-Loda M. 2017. Ogród wiejski jako element zagospodarowania gospodarstw agroturystycznych powiatu krośnieńskiego. Zeszyty Naukowe, Zeszyt 13, PSW w Jaśle, ISSN: 2081 – 2043: 231-239.
 14. Pisarek M. Krochmal-Marczak B., Dykiel M., Sieczkowska L., Klamut M. 2016. Decyzje produkcyjne rolników z gmin Haczów i Korczyna (woj. podkarpackie) i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. Progress in Economic Sciences Nr 3, s. 185-199, p-ISSN 2300-4088 e-ISSN 2391-5951, DOI: 10.14595/PES/03/014, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.
 15. Dykiel M., Sokołowicz Z., Ślusarczyk B., Gargała-Polar M., Pisarek M. 2016. Asortyment i ceny żywności ekologicznej na lokalnym rynku. [w:] Melski K., Walkowiak-Tomczak D., Żywność dla świadomego konsumenta. Wyd. Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań: 85-93.