dr inż. Marta Pisarek – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2014 r. – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
  • w 2019 r., 2018 r., 2017 r., 2014 r., 2011 r. i 2008 r. – Nagroda Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.